DORADZTWO I KONSULTACJE

VI LEGIS oferuje kompleksową obsługę procesu udzielania i realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Filarem właściwego przygotowania dokumentacji postępowania przetargowego jest bowiem nie tylko znajomość przepisów prawa, ale również umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce, analitycznego podejścia do problematycznych kwestii, czy stworzenia odpowiedniej strategii.

OFERTA DLA WYKONAWCÓW

OFERTA DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Deklarujemy także wsparcie doraźne w zakresie obsługi zamówień publicznych na każdym etapie postępowania, nawet jeśli dany podmiot, przeprowadzających postępowanie, czy biorący udział w postępowaniu nie współpracuje z nami od początku postępowania.

Ponadto oferujemy konsultacje, ekspertyzy, opinie w zakresie zamówień publicznych, skierowane na indywidualne zapotrzebowanie klienta.

Zapraszamy do kontaktu w zakresie konsultacji osobistych, online jak i w dowolnym miejscu na terenie kraju.