Firma VI LEGIS Marzena Kopacka usługi szkoleniowe i doradcze to dynamicznie rozwijający się zespół ekspertów oferujący szkolenia, doradztwo, konsultacje, specjalizujący się w szeroko pojętej tematyce prawnej. Swoją działalność opieramy na wieloletnim doświadczeniu, niekonwencjonalnym, holistycznym podejściu oraz najwyższej jakości świadczonych usług. Szkolenia, wykłady, seminaria, praktyczne warsztaty przeprowadzane są przez założycielkę firmy, która jest nieustannie na bieżąco z nowelizacjami powszechnie obowiązujących przepisów. Oferta szkoleniowa skierowana jest do sektora finansów publicznych oraz gospodarki, związanych z zamówieniami publicznymi.  Naszym celem jest szeroko pojęta edukacja, wsparcie instytucji publicznych w efektywnym gospodarowaniu pieniędzmi publicznymi, natomiast w przypadku firm prywatnych – pomoc w ubieganiu się o zamówienia publiczne.

Doświadczenie

Nasza firma VI LEGIS, stworzona została przez Marzenę Kopacką, z myślą o dostarczeniu szerokiego spektrum informacji – szkolenia, doradztwo, konsultacje – dotyczących zagadnień, związanych z zamówieniami publicznymi i umowami. Założycielka firmy posiada solidne podstawy prawne, w postaci ukończonych w 2001 r. studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Niezaprzeczalnie ten krok miał ogromny wpływ na jej dalszy rozwój osobisty. W tym samym roku Marzena Kopacka rozpoczęła pracę w Spółce Skarbu Państwa „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA”, tworząc następnie od podstaw dwa samodzielne działy – Dział Zamówień Publicznych i Dział Audytu Wewnętrznego, mające za zadanie organizację, przeprowadzanie i kontrolowanie postępowań przetargowych. Praca ta, na kierowniczym stanowisku, trwała nieprzerwanie przez 17 lat dając ogromną szansę na rozwój interpersonalny. Chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem zaowocowała w międzyczasie nowym stanowiskiem pracy jako mentora. Od 2009 roku Marzena Kopacka spełnia się również jako wykładowca m.in. studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie. Od 2013 r. zaś pełni funkcję opiekuna merytorycznego kierunków podyplomowych: Zamówienia Publiczne oraz Administracja – Prawo, Zarządzanie i Organizacja. W roku akademickim 2014/2015 Marzena Kopacka została także promotorką prac dyplomowych 13 absolwentów kierunku Zamówienia Publiczne w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. W 2014 r. zaś rozpoczęła współpracę w roli eksperta zamówień publicznych w Wydawnictwie LEX Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i interpretuje przepisy prawne ustawy PZP. Od 2014 roku pisze również artykuły, dotyczące tematyki zamówień publicznych dla miesięcznika „Przetargi Publiczne”. Marzena Kopacka swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe wykorzystuje we współpracy w zakresie prawnym, umów, inwestycyjnym oraz szkoleń z jednostkami sektora finansów publicznych, oraz prywatnymi firmami. Gminy i jednostki powiązane z samorządem i województwem chętnie korzystają ze szkoleń prowadzonych przez Marzenę Kopacką, współpraca z tymi podmiotami obejmuje także doradztwo na każdym etapie prowadzonych przez te jednostki postępowań przetargowych, a także na etapie odwołań i kontroli. Dla wykonawców – podmiotów startujących w postępowaniach przetargowych zaś Marzena Kopacka świadczy usługi związane z konsultacjami i doradztwem przy sporządzaniu ofert, czy wypełnianiu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, a także usługi szkoleniowe. Staranie obrana ścieżka zawodowo sprawiła, iż codzienna praca jest realizacją wielkiej pasji. Filarami działalności VI LEGIS Marzena Kopacka jest wiedza, doświadczenie i praktyka.