Roboty budowlane w zamówieniach krajowych

Zapoznanie uczestników ze specyfiką zamówień na roboty budowlane o wartości krajowej. Prezentacja praktycznych przykładów i orzeczeń KIO. Szkolenie kierowane do zamawiających i wykonawców.

TERMIN SZKOLENIA: 24 września 2018 (9.00-15.00)

PROGRAM SZKOLENIA

I. Charakterystyka postępowań krajowych na roboty budowlane

II. Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane – zakaz łączenia z usługami i dostawami; zamówienia podobne; różnice przy „wybuduj” oraz „zaprojektuj i wybuduj”

III. Obligatoryjne elementy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV. Umowy o pracę – wymóg dla wykonawcy i każdego podwykonawcy; zapisy umożliwiające sprawowanie przez zamawiającego kontroli w tym zakresie

V. Projekt umowy w postępowaniu krajowym na roboty budowlane - obowiązkowe elementy, przewidywanie zmian, okres przechowywania

VI. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy robót budowlanych, dostaw i usług w zamówieniu na krajowe roboty budowlane

VII. Rodzaje wynagrodzenia: kosztorys i ryczałt – różnice; podwyższenie i obniżenie wynagrodzenia przy wynagrodzeniu ryczałtowym

VIII. Składanie ofert i dokumentów w postępowaniu krajowym na roboty budowlane

IX. Środki ochrony prawnej w krajowym postępowaniu na roboty budowlane

X. Umowa i jej dozwolone zmiany; przewidywanie zmian; niedopuszczalne zmiany umów

 

TRENER

Marzena Kopacka - prawnik, szkoleniowiec, ekspert i konsultant zamówień publicznych z 16-to letnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych, autorka publikacji prawnych z dziedziny zamówień publicznych i interpretacji przepisów pzp, wykładowca akademicki

Cena szkolenia: 380 zł brutto za osobę. Druga osoba z tej samej instytucji korzysta z 5% rabatu. Trzecia i kolejna osoba z tej samej instytucji otrzymuje 10% rabatu. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników oferta zostanie dopasowana indywidualnie.

Czas trwania: 9:00 – 15:00 (z przerwami na kawę  oraz obiadem po szkoleniu)

Termin: 24września 2018 r.

W cenie szkolenia zapewniamy: ustawa pzp, materiały szkoleniowe, catering/kawa/herbata/napoje w trakcie szkolenia oraz obiad po szkoleniu.

Miejsce szkolenia: SZCZECIN

Kontakt w sprawie szkoleń:

Marzena Kopacka tel.: 501 417 800;  email: marzenakopacka@home.pl

 

Korzyści ze szkolenia: Uczestnicy nabędą/rozszerzą wiedzę dotyczącą postępowania na roboty budowlane w postępowaniu krajowym, poznają najnowsze opinie i komentarze dotyczące stosowania przepisów w tym zakresie.