VI LEGIS Marzena Kopacka to usługi szkoleniowe i doradcze
na najwyższym poziomie

Zapraszam do kontaktu i współpracy

Serdecznie zapraszam także do utworzonej przeze mnie
grupy facebookowej „Zamówienia Publiczne”