DORADZTWO I KONSULTACJE

Marzena Kopacka-Biculewicz oferuje kompleksową obsługę procesu udzielania i realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Filarem właściwego przygotowania dokumentacji postępowania przetargowego jest bowiem nie tylko znajomość przepisów prawa, ale również umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce, analitycznego podejścia do problematycznych kwestii, czy stworzenia odpowiedniej strategii.

OFERTA DLA WYKONAWCÓW

OFERTA DLA ZAMAWIAJĄCYCH

W ofercie można znaleźć także wsparcie doraźne w zakresie obsługi zamówień publicznych na każdym etapie postępowania, nawet jeśli dany podmiot, przeprowadzających postępowanie, czy biorący udział w postępowaniu nie współpracuje ze mną od początku postępowania.

Ponadto oferuję konsultacje, ekspertyzy, opinie w zakresie zamówień publicznych, jak również pomoc w zakresie wyników kontroli udzielania zamówień, skierowane na indywidualne zapotrzebowanie klienta.

Zapraszam do kontaktu w zakresie konsultacji osobistych, online jak i w dowolnym miejscu na terenie kraju.