1.  Artykuł pt.: „Kontrola wewnętrzna zamówień publicznych w świetle kwalifikowania wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” opublikowany w zeszycie naukowym nr 564 – Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 16, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009
  2. Artykuł pt.: „Niekonstytucyjny przepis” – opublikowany w Miesięczniku Przetargi Publiczne 9/2014
  3. Artykuł pt.: „Zasady udzielania zamówień” – opublikowany w Miesięczniku Przetargi Publiczne 2/2015
  4. Artykuł pt.: „Odrzucenie oferty, w myśl art. 89 ust. 1 pkt 3” – opublikowany w Miesięczniku Przetargi Publiczne 11/2015
  5. Artykuł pt.: „Klauzule społeczne w prawie zamówień publicznych w Polsce 2011–2014. Co się zmieniło? Usługi użyteczności publicznej, a ekonomia społeczna. Prezentacja dobrych praktyk – kraj i region” w monografii „Akademia Lidera WSB”, wydanej na okoliczność konferencji „Akademia Lidera Wyższej Szkoły Bankowej. Finanse Ekonomii Społecznej”, organizowanej pod auspicjami Wyższej Szkoły Bankowej oraz Narodowego Banku Polskiego  w dniu 27.10.2015r.
  6. Artykuł pt.: „Samodzielne pobranie odpisu z KRS”, opublikowany w Miesięczniku Przetargi Publiczne 7/2017
  7. Artykuł pt.: „Wiarygodność finansowa”, opublikowany w Miesięczniku Przetargi Publiczne 8/2017