Roboty budowlane w zamówieniach krajowych

Cel: Zapoznanie uczestników ze specyfiką zamówień na roboty budowlane o wartości krajowej. Prezentacja praktycznych przykładów i orzeczeń KIO. Szkolenie kierowane do zamawiających i wykonawców.

TERMIN: 9 październik 2018, Szczecin

program szkolenia

Roboty budowlane w zamówieniach krajowych

Cel: Zapoznanie uczestników ze specyfiką zamówień na roboty budowlane o wartości krajowej. Prezentacja praktycznych przykładów i orzeczeń KIO. Szkolenie kierowane do zamawiających i wykonawców.

TERMIN: 25 październik 2018, Szczecin

program szkolenia

Roboty budowlane w zamówieniach krajowych

Cel: Zapoznanie uczestników ze specyfiką zamówień na roboty budowlane o wartości krajowej. Prezentacja praktycznych przykładów i orzeczeń KIO. Szkolenie kierowane do zamawiających i wykonawców.

TERMIN: 24 września 2018, Szczecin

program szkolenia

Zamówienia publiczne po nowelizacji – najczęstsze problemy i wątpliwości Zamawiających

Cel: Zapoznanie uczestników ze specyfiką zmian w zamówieniach publicznych, zasadami elektronizacji zamówień publicznych, najnowszymi wytycznymi UZP oraz MIiR. Prezentacja elektronicznego narzędzia przygotowania i ponownego wykorzystywania JEDZ. Szkolenie kierowane do zamawiających.

TERMIN: 11 września 2018, Szczecin

program szkolenia

Zamówienia publiczne po nowelizacji – najczęstsze problemy i wątpliwości Wykonawców

Cel: Zapoznanie uczestników ze specyfiką zmian w zamówieniach publicznych i zasadami elektronizacji zamówień publicznych. Prezentacja elektronicznego narzędzia przygotowania i ponownego wykorzystywania JEDZ. Szkolenie kierowane do wykonawców.

TERMIN: 12 września 2018, Szczecin

program szkolenia

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Cel: Zapoznanie uczestników z zasadami udzielania zamówień podprogowych oraz zapisami kodeksu cywilnego. Szkolenie kierowane do zamawiających klasycznych i sektorowych, którzy udzielają zamówień podprogowych.

TERMIN: 13 września 2018, Szczecin

program szkolenia