Zamówienia publiczne po nowelizacji – najczęstsze problemy i wątpliwości Wykonawców

Zapoznanie uczestników ze specyfiką zmian w zamówieniach publicznych i zasadami elektronizacji zamówień publicznych. Prezentacja elektronicznego narzędzia przygotowania i ponownego wykorzystywania JEDZ. Szkolenie kierowane do wykonawców.

TERMIN SZKOLENIA: 12 września 2018 (9.00-15.00)

PROGRAM SZKOLENIA

 1. I.  Przygotowanie oferty
 2. II. Wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia – postępowania krajowe vs. postępowania unijne
  1. 1) kiedy składać i jak uzupełniać
  2.  2) jak i kiedy je złożyć w postępowaniach jednostopniowych i dwustopniowych
  3.  3) co z oświadczeniami w sprawie podwykonawców i podmiotów trzecich
  4. 4) kiedy składać dokumenty i oświadczenia potwierdzające
 1.  
 2. III.  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
  1. 1) jak edytować JEDZ z dokumentu w formacie xml. stworzonego przez zamawiającego
  2. 2) jak prawidłowo wypełnić JEDZ samodzielnie i w konsorcjum
  3. 3) co to jest alfa i kiedy ją zaznaczyć
  4. 4) jak uzupełniać niekompletnie złożony JEDZ
 1.  
 2. IV. Elektronizacja zamówień
  1. 1)  podpis elektroniczny
  2. 2) czy pełnomocnictwo do złożenia dokumentów elektronicznych oznacza brak konieczności posiadania podpisu elektronicznego
 3. V. Podwykonawcy i podmioty trzecie
  • 1) jaka jest pomiędzy nimi różnica
  • 2) jakie dokumenty składać dla podwykonawców, a jakie dla podmiotów trzecich
  • 3)  zobowiązanie do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów – kiedy i jak składać
 • VI. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu
  • 1) kiedy je złożyć – czy można z ofertą i jakie to wywołuje skutki
  • 2) terminy złożenia dokumentów i oświadczeń
  • 3) aktualność dokumentów
 • VII.Najczęstsze pytania i wątpliwości
 • 1) grupa kapitałowa – sposób i terminy złożenia oświadczenia
 • 2) tajemnica przedsiębiorstwa – jak to zrobić by była bezpieczna ?
 • 3) jak nie składać dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, czyli prawidłowe wykorzystanie art. 26 ust. 6 pzp
 • 4) zatrzymanie wadium – jak je odzyskać pomimo wystąpienia przesłanek zatrzymania
 • 5) dlaczego wybór oferty to nie koniec postępowania
 • VIII. Środki ochrony prawnej
 • 1) quasi protest
 • 2) terminy i okoliczności
 • 3) koszty postępowania odwoławczego

 

TRENER

Marzena Kopacka - prawnik, szkoleniowiec, ekspert i konsultant zamówień publicznych z 16-to letnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych, autorka publikacji prawnych z dziedziny zamówień publicznych i interpretacji przepisów pzp, wykładowca akademicki

Cena szkolenia: 380 zł brutto za osobę. Druga osoba z tej samej instytucji korzysta z 5% rabatu. Trzecia i kolejna osoba z tej samej instytucji otrzymuje 10% rabatu. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników oferta zostanie dopasowana indywidualnie.

Czas trwania: 9:00 – 15:00 (z przerwami na kawę  oraz obiadem po szkoleniu)

Termin: 12 września 2018 r.

W cenie szkolenia zapewniamy: ustawa pzp, materiały szkoleniowe, catering/kawa/herbata/napoje w trakcie szkolenia oraz obiad po szkoleniu.

Miejsce szkolenia: SZCZECIN

Kontakt w sprawie szkoleń:

Marzena Kopacka tel.: 501 417 800;  email: marzenakopacka@home.pl

 

Korzyści ze szkolenia: Uczestnicy nabędą/rozszerzą wiedzę dotyczącą stosowania narzędzi elektronicznych w zamówieniach publicznych, poznają najnowsze opinie i komentarze dotyczące stosowania przepisów zmienionych oraz wniesionych nowelizacją z 2016r.