Nowe Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców

Zapoznanie uczestników ze specyfiką zmian w zamówieniach publicznych, nowych procedur i zasadami elektronizacji zamówień publicznych. Prezentacja elektronicznego narzędzia przygotowania i ponownego wykorzystywania JEDZ. Szkolenie kierowane do wykonawców.

TERMIN SZKOLENIA: 29 września 2020 (9.00-15.00)

PROGRAM SZKOLENIA

 1. I. Systematyka nowej ustawy (przepisy właściwe dla zamówień bagatelnych, przepisy o zamówieniach krajowych i unijnych, przepisy o umowach i inne)
 2. II. Zamówienia bagatelne (gdzie szukać informcji o zamówieniu bagatelnym, jak złożyć ofertę)
 3. III. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
 4. IV. Nowe definicje ustawowe
 5. V. Terminy
 6. VI. Konsorcjum
 7. VII. Zamówienia krajowe
  1. 1) trzy warianty prowadzenia postępowania
  2. 2) opis potrzeb i wymagań, jako nowy opis przedmiotu zamówienia
  3. 3) specyfikacja warunków zamówienia
  4. 4) środki ochrony prawnej
 8. VIII. Postępowanie powyżej progów unijnych
  1. 1) nowe terminy związania ofertą
  2. 2) procedura odwrócona
 9. IX. Różnice pomiędzy postępowaniem krajowym i unijnym
 10. X. Umowy w sprawie zamówień publicznych
 11. XI. Elektronizacja zamówień publicznych

TRENER

Marzena Kopacka-Biculewicz - prawnik, szkoleniowiec, ekspert i konsultant zamówień publicznych z 17 letnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych, autorka publikacji prawnych z dziedziny zamówień publicznych i interpretacji przepisów pzp, wykładowca akademicki

Cena szkolenia: 300 zł brutto za osobę. Druga osoba z tej samej instytucji korzysta z 5% rabatu. Trzecia i kolejna osoba z tej samej instytucji otrzymuje 10% rabatu. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników oferta zostanie dopasowana indywidualnie.

Czas trwania: 9:00 – 15:00 (z przerwami)

Termin: 29 września 2020 r.

W cenie szkolenia zapewniamy: nowa ustawa pzp w wersji elektronicznej, materiały szkoleniowe elektronicznie

Miejsce szkolenia: ONLINE

Kontakt w sprawie szkolenia:

Marzena Kopacka-Biculewicz tel.: 501 417 800;  e-mail: marzenakopacka@home.pl

 

Korzyści ze szkolenia: Uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą nowego Prawa zamówień publicznych, nowych procedur oraz stosowania narzędzi elektronicznych w zamówieniach publicznych