Zamówienia publiczne po nowelizacji – najczęstsze problemy i wątpliwości Zamawiających

Cel: Zapoznanie uczestników ze specyfiką zmian w zamówieniach publicznych, zasadami elektronizacji zamówień publicznych, najnowszymi wytycznymi UZP oraz MIiR. Prezentacja elektronicznego narzędzia przygotowania i ponownego wykorzystywania JEDZ. Szkolenie kierowane do zamawiających.

TERMIN SZKOLENIA: 11 września 2018 (9.00-15.00)

PROGRAM SZKOLENIA

 1. I. Szacowanie wartości zamówienia- łączenie i dzielenie zamówień (kiedy trzeba łączyć, a kiedy trzeba dzielić)
 2. II. Dokumentacja postępowania 
  1. 1) ogłoszenie (odpowiednie eksponowanie ogłoszenia, publikatory, jakie dowody przechowywać dla kontroli, kiedy opublikować na stronie internetowej)
  2. 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (obowiązkowe elementy, przewidywanie zamówień podobnych, udostępnienie siwz wykonawcom)
  3. 3) projekt umowy (obowiązkowe elementy, przewidywanie zmian, okres przechowywania)
  4. 4) protokół zamówienia (kiedy należy go sporządzić, jak długo przechowywać)
  5. 5) różnice pomiędzy postępowaniem krajowym, a postępowaniem unijnym
  6. 6) kontrola zamówień – nieuprawnione żądania kontroli, zakres kontrolowanych dokumentów
 3. III. Składanie ofert i ich badanie po nowelizacji w 2016 r.
  1. 1) oferta i oświadczenie wstępne
  2. 2) dokumenty, których można/trzeba żądać od Wykonawcy
  3. 3) badanie przesłanek odrzucenia i wykluczenia na każdym etapie postępowania, odrzucania i wykluczanie hurtem albo na raty
  4. 4) oświadczenie o grupie kapitałowej – czy i kiedy musi być składane
  5. 5) podwykonawcy i podmioty trzecie (kwestia odwróconego VATu)
  6. 6) wezwanie do złożenia dokumentów (co zrobić gdy wykonawca razem z ofertą złoży wszystkie dokumenty i oświadczenia)
  7. 7) uzupełnianie dokumentów i oświadczeń
  8. 8) wybór oferty i środki ochrony prawnej
 4. IV. Procedura odwrócona
  1. 1) co to takiego, czy warto stosować tą procedurę
  2. 2) ranking ofert – stały czy zmienny
 5. V. Elektronizacja zamówień publicznych
   • 1) składanie dokumentów przez wykonawców w 2018 r. po częściowej elektronizacji i po pełnej elektronizacji
   • 2) odbieranie dokumentów elektronicznych przez Zamawiających
   • 3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – jak go przygotować za pomocą narzędzia Komisji Europejskiej, jak edytować JEDZ z dokumentu w formacie xml., co to jest alfa i dlaczego zamawiający powinni z niej korzystać

VI. Umowy

 • 1) dozwolone zmiany
 • 2) zamówienia podobne

 

TRENER

Marzena Kopacka - prawnik, szkoleniowiec, ekspert i konsultant zamówień publicznych z 16-to letnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych, autorka publikacji prawnych z dziedziny zamówień publicznych i interpretacji przepisów pzp, wykładowca akademicki

Cena szkolenia: 380 zł brutto za osobę. Druga osoba z tej samej instytucji korzysta z 5% rabatu. Trzecia i kolejna osoba z tej samej instytucji otrzymuje 10% rabatu. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników oferta zostanie dopasowana indywidualnie.

Czas trwania: 9:00 – 15:00 (z przerwami na kawę  oraz obiadem po szkoleniu)

Termin: 11 września 2018 r.

W cenie szkolenia zapewniamy: ustawa pzp, materiały szkoleniowe, catering/kawa/herbata/napoje w trakcie szkolenia oraz obiad po szkoleniu.

Miejsce szkolenia: SZCZECIN

Kontakt w sprawie szkoleń:

Marzena Kopacka tel.: 501 417 800;  email: marzenakopacka@home.pl

 

Korzyści ze szkolenia: Uczestnicy nabędą/rozszerzą wiedzę dotyczącą stosowania narzędzi elektronicznych w zamówieniach publicznych, poznają najnowsze opinie i komentarze dotyczące stosowania przepisów zmienionych oraz wniesionych nowelizacją z 2016r.