Nowe Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających

Cel: Zapoznanie uczestników ze specyfiką zmian w zamówieniach publicznych oraz nowych procedur, a także zasadami elektronizacji zamówień publicznych. Prezentacja elektronicznego narzędzia przygotowania i ponownego wykorzystywania JEDZ. Szkolenie kierowane do zamawiających.

TERMIN SZKOLENIA: 30 września 2020 (9.00-15.00)

PROGRAM SZKOLENIA

 1. I. Systematyka nowej ustawy (przepisy właściwe dla zamówień bagatelnych, przepisy o zamówieniach krajowych i unijnych, przepisy o umowach i inne)
 2. II. Zamówienia bagatelne (katalog informacji w ogłoszeniu o zamówieniu bagatelnym, sposób udostępniania)
 3. III. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
 4. IV. Nowe definicje ustawowe
 5. V. Terminy
 6. VI. Konsorcjum
 7. VII. Zamówienia krajowe
  1. 1) ogłoszenie
  2. 2) trzy warianty prowadzenia postępowania
  3. 3) opis potrzeb i wymagań, jako nowy opis przedmiotu zamówienia
  4. 4) specyfikacja warunków zamówienia
  5. 5) środki ochrony prawnej
 8. VIII. Postępowanie powyżej progów unijnych
  1. 1) obowiązkowa analiza potrzeb i wymagań
  2. 2) nowe terminy związania ofertą
  3. 3) procedura odwrócona
 9. IX. Różnice pomiędzy postępowaniem krajowym i unijnym
 10. X. Umowy w sprawie zamówień publicznych
 11. XI. Elektronizacja zamówień publicznych

 

TRENER

Marzena Kopacka-Biculewicz - prawnik, szkoleniowiec, ekspert i konsultant zamówień publicznych z 17 letnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych, autorka publikacji prawnych z dziedziny zamówień publicznych i interpretacji przepisów pzp, wykładowca akademicki

Cena szkolenia: 300 zł brutto za osobę. Druga osoba z tej samej instytucji korzysta z 5% rabatu. Trzecia i kolejna osoba z tej samej instytucji otrzymuje 10% rabatu. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników oferta zostanie dopasowana indywidualnie.

Czas trwania: 9:00 – 15:00 (z przerwami)

Termin: 30 września 2020 r.

W cenie szkolenia zapewniamy: nowa ustawa pzp w wersji elektronicznej, materiały szkoleniowe elektronicznie

Miejsce szkolenia: ONLINE

Kontakt w sprawie szkolenia:

Marzena Kopacka-Biculewicz tel.: 501 417 800;  e-mail: marzenakopacka@home.pl

 

Korzyści ze szkolenia: Uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą nowego Prawa zamówień publicznych, poznają nowe procedury i narzędzia w zamówieniach publicznych