Jestem prawnikiem, ekspertem zamówień publicznych, wykładowcą

Wykształcenie

W roku 2001 ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji. Jestem także absolwentką studiów podyplomowych:

  • 2003-2004r. Wydział Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek: integracja europejska
  • 2006-2007r. Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek: audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania
  • 2008-2009r. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, kierunek: zamówienia publiczne.

Wykładowca akademicki

  • od października 2009 r. jestem wykładowcą na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie. Prowadzę zajęcia z przedmiotów prawnych na studiach wyższych licencjackich, magisterskich oraz na kilku kierunkach podyplomowych
  • od października 2014 r. jestem wykładowcą studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie (w roku akademickim 2014-2015 byłam promotorką prac dyplomowych 13 absolwentów kierunku Zamówienia Publiczne)
  • w latach akademickich 2009-2010 oraz 2010-2011 wykładałam również zamówienia publiczne dla studentów podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Zatrudnienie

Od 2001 roku pracuję w spółce Skarbu Państwa – jestem kierownikiem Działu Zamówień Publicznych. W latach 2009 – 2016 byłam odpowiedzialna za zamówienia publiczne w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

Od lat prowadzę szkolenia i warsztaty z dziedziny zamówień publicznych.

Świadczę usługi doradcze w dziedzinie prawa zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców

  • współpracuję z zamawiającymi pomagając im w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  • współpracuję z wykonawcami, doradzając przy składaniu przez nich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jednolitych europejskich dokumentów zamówienia, dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu