Oferta dla wykonawców obejmuje profesjonalne wsparcie podczas trwania procedury przetargowej, przygotowanie oferty, pomoc w trakcie postępowania odwoławczego.

Oferuję w szczególności:

  • przygotowanie oferty w imieniu wykonawcy;
  • pełne wsparcie w procedurze udzielania zamówienia;
  • przygotowanie pism, oświadczeń i dokumentów na wezwanie zamawiającego, jak i prowadzenie korespondencji z zamawiającym;
  • przygotowanie pisma dotyczącego odwołania oferty wykonawcy i wykluczenia wykonawcy z postępowania;
  • przygotowanie odwołania.