Profesjonalizm i dążenie do doskonałości w zakresie oferowanych usług szkoleniowych stało się moją misją. Dlatego szkolenia charakteryzują się najwyższą jakością merytoryczną, ukierunkowaną na kształcenie umiejętności uczestników szkoleń, zdobywanie przez nich nowej wiedzy, niezbędnej w celu realizacji celów zawodowych. Szkolenia otwarte charakteryzują się niezwykle skuteczną formą, zostały stworzone z myślą o praktycznym podejściu, rozwiązywaniu napotkanych problemów, umożliwiając jednocześnie zastosowanie nowo poznanych narzędzi oraz nabytych umiejętności. Kierując się zasadą, określoną przez Benjamina Franklina: „Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę”, prowadzę szkolenia w formie warsztatowej i praktycznej, posługując się ćwiczeniami i przykładami, ograniczając do minimum czystą teorię zawartą w przepisach. Właściwą interaktywność zapewniają małe kilkunastoosobowe grupy – stawiam na jakość, a nie na ilość. Dzięki temu, każdy uczestnik szkolenia ma możliwość zadania pytań i uczestniczenia w dyskusji merytorycznej.

Szkolenia otwarte prowadzimy zarówno dla:

  • zamawiających jak i wykonawców,
  • w grupach oddzielnych dla zamawiających i dla wykonawców,
  • w grupach mieszanych zamawiający-wykonawcy.

Organizuję szkolenia jednodniowe, dwu- i trzydniowe, stacjonarne i wyjazdowe.