Zamówienia publiczne do 130 tys. zł

CEL: zapoznanie uczestników z zasadami udzielania zamówień podprogowych oraz zapisami kodeksu cywilnego. Szkolenie kierowane do zamawiających klasycznych i sektorowych, którzy udzielają zamówień podprogowych.

TERMIN SZKOLENIA: 2 lutego 2021 (10.00-14.00)

 1. I.Szacowanie wartości zamówienia – nie dzielenie zamówień w celu uniknięcia stosowania ustawy pzp
 2. II. Określenie zasad postępowania przy zamówieniach do których nie mają zastosowania przepisy ustawy pzp
  1. 1) niedozwolone praktyki zamawiających w celu uniknięcia stosowania ustawy pzp
  2. 2) czy do zamówień podprogowych można zastosować przepisy ustawy pzp
  3. 3) według jakich reguł udzielać zamówień podprogowych
  4. 4) akty wewnętrzne zamawiającego
 3. III.Rola ustawy – Kodeks cywilny przy udzielaniu zamówień podprogowych
  1. 1) jakie przepisy ustawy kc stosować
  2. 2) czy i jak modyfikować zapisy kc do udzielania zamówień podprogowych
  3. 3) czym jest oferta w prawie cywilnym, wybór oferty najkorzystniejszej w zamówieniach podprogowych
 4. IV. Regulamin udzielania zamówień do 130 tys. zł i do wartości unijnych dla zamawiających sektorowych
  1. 1) jak go prawidłowo napisać
  2. 2) indywidualizacja odpowiedzialności
  3. 3) odpowiedzialność za nie przestrzeganie uregulowań wewnętrznych zamawiającego
 5. V. Jawność postępowań podprogowch
  1. 1) czy ujawniać regulamin postępowań podprogowych
  2. 2) informacja publiczna, a postępowania podprogowe
 1. VI. Protokół postępowania w zamówieniach podprogowych
 2. VII. Umowy podprogowe
  1. 1) rodzaje umów
  2. 2) zawarcie i zmiany umowy
 3. VIII.Sprawozdania z udzielonych zamówień podprogowych

 

TRENER

Marzena Kopacka-Biculewicz - prawnik, szkoleniowiec, ekspert i konsultant zamówień publicznych z 18 letnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych, autorka publikacji prawnych z dziedziny zamówień publicznych i interpretacji przepisów pzp, wykładowca akademicki.

Cena szkolenia: 200 zł brutto za osobę

Czas trwania: 10:00 – 14:00 (z przerwami)

Termin: 2 lutego 2021 r.

W cenie szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe elektronicznie

Miejsce szkolenia: ONLINE

Kontakt w sprawie szkolenia:

Marzena Kopacka-Biculewicz tel.: 501 417 800;  e-mail: marzenakopacka@home.pl

Korzyści ze szkolenia: Uczestnicy nabędą/rozszerzą wiedzę dotyczącą zasad udzielania zamówień podprogowych.