Oferuję:

  • prowadzenie szkoleń, warsztatów, wykładów z zakresu prawa zamówień publicznych oraz innych dziedzin prawa
  • doradztwo dla zamawiających w zakresie udzielania zamówień publicznych (praktyczne przeprowadzanie postępowań przetargowych) i zawierania umów
  • doradztwo dla wykonawców przy ubieganiu się o zamówienia publiczne
  • opinie dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • opinie o wynikach kontroli przeprowadzonych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
  • pomoc w zakresie odwołań