Nowe Prawo zamówień publicznych

Zapoznanie uczestników ze specyfiką zmian w zamówieniach publicznych, nowych procedur i nowych rozwiązań w zamówieniach publicznych. Szkolenie kierowane do zamawiających i wykonawców.

TERMIN SZKOLENIA: 16 lutego 2021 (9.00-14.00) wtorek

PROGRAM SZKOLENIA

I. Nowe progi stosowania ustawy – zamówienia podprogowe, krajowe, unijne, społeczne
II. Nowości w pzp
1) słowniczek
2) stosowanie KC
3) wyłączenia
4) nowe-stare zasady
5) plan zamówień
6) komunikacja i formy
7) informowanie Prezesa UZP
8) nowe zasady dokumentowania
9) środki ochrony prawnej
10) zamówienia społeczne po nowemu
11) obligatoryjny konkurs
III. Nowy obowiązek zamawiającego wynikający z Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020
1) art. 44 ust. 5 ustawy o finansach publicznych
2) art. 17b ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
IV. Nowe ogólnie i w zamówieniach unijnych
1) analiza potrzeb i wymagań
2) ogłoszenia i sposób publikacji
3) niektóre warunki zamówienia
4) specyfikacja już nie „istotna” 🙂
5) wadium i jego zwrot
6) konflikt interesów i karalność po stronie zamawiającego
7) wykluczanie bez informowania
8) nowe podejście do podmiotów trzecich
9) podmiotowe środki dowodowe
10) katalog przesłanek odrzucenia
11) zasady wyboru oferty
12) sposoby zakończenia postępowania
V. Zamówienia krajowe
1) nowe tryby udzielania zamówień
2) tryb podstawowy udzielenia zamówienia w trzech wariantach (czyli negocjacje zakazane, możliwe i obowiązkowe)
3) gdzie się podziała procedura odwrócona, czyli krajówka łatwiejsza, czy trudniejsza po zmianie przepisów
4) nowości w postępowaniu krajowym
VI. Umowy w sprawie zamówień publicznych
1) pisemność umowy
2) obligatoryjne zapisy umowne
3) treści zakazane
4) nowe obowiązki zamawiającego w związku z umowami – raport z realizacji umowy, ogłoszenie o wykonaniu umowy
VII. Kontrola, współdziałanie organów kontroli, nowe organy w zamówieniach

TRENER

Marzena Kopacka-Biculewicz - prawnik, szkoleniowiec, ekspert i konsultant zamówień publicznych z 18 letnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych, autorka publikacji prawnych z dziedziny zamówień publicznych i interpretacji przepisów pzp, wykładowca akademicki

Cena szkolenia: 349 zł brutto za osobę

Czas trwania: 9:00 – 14:00 (z przerwami)

Termin: 16 lutego 2021 r.

W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe elektronicznie

Miejsce szkolenia: ONLINE

Kontakt w sprawie szkolenia:

Marzena Kopacka-Biculewicz tel.: 501 417 800;  e-mail: marzenakopacka@home.pl

 

Korzyści ze szkolenia: Uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą nowego Prawa zamówień publicznych, nowych trybów i nowych rozwiązań w zamówieniach publicznych