CPV na roboty budowlane

W Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 w sprawie wykazu robót budowlanych w załączniku Wykaz robót budowlanych, w poszczególnych działach pojawiają się wyłączenia kodowe. I tak np. w dziale 45, w klasie 45.23 Budowa dróg szybkiego ruchu, dróg, lotnisk i obiektów
Read More