Co z tą elektronizacją ?

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw odsuwa elektronizację zamówień publicznych o wartości mniejszej niż próg unijny do dnia 1 stycznia 2020 roku.
Read More