Ogłaszamy się

W obecnych formularzach ogłoszeń unijnych, opartych o nowe dyrektywy unijne znajduje się limit znaków, co powoduje, że zamawiający często nie mogą zawrzeć w ogłoszeniu o zamówieniu wszystkich informacji jakie chcą w nim umieścić. Zgodnie z art. 51 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
Read More