Przepisywanie ustawy

Każdy, kto startuje w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i kto udziela zamówień publicznych wie, że biblią zamówieniową jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Jak się jednak okazuje jej tworzenie wcale nie jest takie proste. Powszechnym grzechem zamawiających jest… przepisywanie ustawy pzp do
Read More