Od przybytku głowa… boli

Zgodnie z art. 82 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), dalej pzp wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oznacza to, że poza przypadkiem, gdy zamawiający wymaga lub dopuszcza złożenie oferty wariantowej, wykonawca nie może
Read More