Czy w przetargu na podprogowe usługi społeczne przysługuje odwołanie

Przepisy art. 138g – 138s pzp traktują o sposobie udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Wśród katalogu tych usług znajdują się m.in. takie jak usługi hotelowe i restauracyjne, świadczenia społeczne, usługi zdrowotne, usługi detektywistyczne i ochroniarskie, usługi pocztowe, usługi
Read More

Uwaga: kontrola !

Który z zamawiających nigdy nie przeszedł kontroli ? Zdarzają się tacy szczęściarze, ale są w zdecydowanej mniejszości. Nie znaczy to też jednak, że w przyszłości żadna kontrola ich nie dotknie. Zamówienia publiczne kontroluje wiele podmiotów – Centralne Biuro Antykorupcyjne, Najwyższa Izba Kontroli,
Read More