Czy w przetargu na podprogowe usługi społeczne przysługuje odwołanie

Przepisy art. 138g – 138s pzp traktują o sposobie udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Wśród katalogu tych usług znajdują się m.in. takie jak usługi hotelowe i restauracyjne, świadczenia społeczne, usługi zdrowotne, usługi detektywistyczne i ochroniarskie, usługi pocztowe, usługi
Read More