A może negocjacje ?

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4) zamawiający unieważnia postępowanie gdy oferty zawierają ceny wyższe niż możliwości finansowe zamawiającego. Kiedy zamawiający przeprowadza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego otrzymuje gotowy produkt, który przyjmuje lub nie. Zgodnie z definicją zawartą w treści
Read More